W oparciu o rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i zarządzania ludźmi oraz bazując na bogatym doświadczeniu w zakresie prowadzenia wykładów i warsztatów psychologicznych zapraszamy do współpracy i skorzystania ze szkoleń zamkniętych firmy, instytucje państwowe i prywatne oraz organizacje pozarządowe.
Naszym Klientom rekomendujemy moduły szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego i profilaktyki zdrowia psychicznego oraz związane z tematyką zarządzania ludźmi w firmie. Każda firma ma swoje cele szkoleniowe i różne oczekiwania, dlatego organizacja warsztatów poprzedzona jest szczegółową analizą potrzeb. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu uszczegółowienia oferty.


Przykładowe obszary szkoleniowe


Rozwój osobisty i profilaktyka zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży:

  • Zrozumieć siebie i innych
  • Żyć i przetrwać w szkolnym świecie
  • Ścieżki uważnego życia

 

Zarządzanie ludźmi w firmie:

  • Budowanie zespołów i kierowanie nimi
  • Asertywność i rozwój osobisty
  • Zarządzanie czasem
  • Kierowanie  zespołem i ludźmi
  • Motywowanie pracowników
  • Zarządzenie stresem- profilaktyka wypalenia zawodowego

009

 

 

 

Doradztwo indywidualne i warsztaty psychologiczne oraz z zakresu zarządzania ludźmi

 

Nazwa

Opis zadań

Stalking-rozpoznanie i zasady postępowania

NCDN „Ekspert”

Przyjaciele Gutka

ISPD z Uszkodzeniem  Mózgu

Życie z pasją

PTTK Inowrocław

Życie pełne zdrowia i pasji

Folid Inowrocław

Aktywna Integracja

Fundacja Uzdrowiska Solanki  Pro Zdrowie- psycholog-trener

Zachowania zabronione ( dyskryminacja, agresja, przemoc, mobbing )

NCDN „Ekspert”

Razem damy radę

Fundacja Uzdrowiska Solanki  Pro Zdrowie- psycholog-trener

Mutyzm

NCDN „Ekspert”

Idę do pracy

Izabela Polak –Euro-Fundusze- psycholog-trener

Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej

SRR „Partner” i PUP Świecie- trener, konsultant, autor podręcznika motywacyjnego

Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej

Fundacja Pro Europa- psycholog-trener

Warsztaty motywacyjne dla pracowników PUP

SRR „Partner”/ PUP Inowrocław, Grudziądz, Świecie, Nakło, Mogilno, Chełmo, Chełmża

Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach(budowanie zespołu, motywowanie pracowników, komunikacja, szkolenia, systemy ocen i wynagrodzeń, selekcja i rekrutacja) 

IMC/WYG International- psycholog-trener

Nowe kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet

COMBIDATA Poland- psycholog-trener

Głowa do góry

IMC/WYG International- trener

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania

IMC/PARP- psycholog-trener

Inwestycja w Kadry

Nowoczesna Firma- psycholog-trener

Aktywowanie zdolności do partycypacji społecznej i zawodowej mieszkanek i mieszkańców Gminy i Miasta Janikowo

SRR „Partner”- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Rozwijanie zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym mieszkanek i mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia

SRR „Partner”- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Dla seniorów koalicja – nowoczesność i tradycja” Inicjatywa na rzecz seniorów z gmin Janikowo, Inowrocław i Dąbrowa Biskupia

SRR „Partner”- autor poradnika motywująco- aktywizacyjnego

Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Aktywne Amazonki z Wielkopolski

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Krok do przodu

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Czas na zmiany

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Perspektywy dla rolników

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Sukces w zasięgu ręki

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Przedsiębiorcze Kujawy

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Lepsze jutro

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Żyję lepiej-żyję aktywniej

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Szansa dla aktywnych

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Nowe perspektywy

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Żyję aktywnie w gminie Rojewo

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Wsparcie dla zwalnianych pracowników   

Fundacja Ekspert-Kujawy- trener i doradca psychologiczno-zawodowy

Klubu Integracji Społecznej Fundacji „Ekspert-Kujawy

Warsztaty psychologiczno-doradcze i prowadzenie Grup Wsparcia oraz terapii indywidualnej dla OPS

Konsultacje indywidualne i terapia psychologiczna

Psycholog-MOPS Inowrocław  i GOPS Inowrocław

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, promujące techniki skutecznego porozumiewania się, budowania więzi emocjonalnych i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Zrozumieć siebie i innych- Analiza Transakcyjna dla dorosłych

„Aktywność się opłaca” MOPS Inowrocław

Zrozumieć siebie i innych- Analiza Transakcyjna dla dzieci i młodzieży

prezentacja warsztatu na Inowrocławskiej Jesieni, realizacja warsztatu w ramach zadań z Profilaktyki dla GOPS Inowrocław

Wybrane psychologiczne problemy rozwojowe w okresie wczesnoszkolnym i adolescencyjnym

warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje indywidualne dla rodziców i wychowawców-wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, warsztaty  skutecznego porozumiewania się, budowania więzi emocjonalnych i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, diagnozowanie potrzeb i zaburzeń rozwojowych- zajęcia zrealizowane w ramach miejskich i gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

warsztat psychoedukacyjny dla rodziców i wychowawców dzieci przedszkolnych i klas 0-3- warsztat prowadzony w Przedszkolu nr 18 w Inowrocławiu

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i radzenie sobie ze stresem u młodzieży w okresie adolescencyjnym

warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców Gimnazjum w Gniewkowie

Techniki redukujące napięcia emocjonalne u dzieci  wieku przedszkolnym

warsztat psychoedukacyjny dla rodziców i wychowawców –warsztat prowadzony w Przedszkolu nr 8 w Inowrocławiu

Wybrane psychologiczne problemy rozwojowe w okresie wczesnoszkolnym i adolescencyjnym (dysleksja, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, depresja młodzieńcza i problematyka samobójstw, zaburzenia jedzenia, problematyka uzależnień-alkoholizm i środki psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży)

warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców -Inowrocławskie Targi Edukacyjne

Żyć i przetrwać w szkolnym świecie- wybrane metody relaksacyjne redukujące dziecięce i dorosłe stresy

warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców -Inowrocławskie Targi Edukacyjne

Ścieżki uważnego życia

warsztaty psychoedukacyjne , których głównym celem jest wspieranie dorosłych w: samodoskonaleniu, rozpoznawaniu i wyrażaniu własnych potrzeb, emocji i sposobów myślenia, radzeniu sobie z planowaniem i organizacją obowiązków i czasu wolnego , trenowaniu umiejętności komunikacyjnych, budowaniu więzi społecznych, modyfikowaniu niepożądanych zachowań poprzez profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia

Organizacja życia w rodzinie

warsztat psychoedukacyjny dla uczestników  projektu ,,Aktywność się opłaca” realizowanego przez MOPS w Inowrocławiu oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie inowrocławskim i mogileńskim

Konflikty w rodzinie i w pracy

warsztat psychoedukacyjny dla uczestników  projektu ,,Aktywność się opłaca” realizowanego przez MOPS w Inowrocławiu oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w powiecie inowrocławskim i mogileńskim

Zespół wypalenia – trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

warsztat psychoedukacyjny dla wychowawców i opiekunów Domu Dziecka w Jaksicach

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

 

trener- PARP

Trening umiejętności społecznych w ramach rehabilitacji psychologicznej i społeczno-zawodowej

Stowarzyszenie „Amazonek”, Stowarzyszenie Chorych na SM- Medical

 

Zajęcia dydaktyczne dla studentów

 

Wykłady i ćwiczenia dla studentów studiów  niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu psychologii ogólnej, klinicznej, społecznej, rozwojowej i wychowawczej dla kierunków studiów: Psychologia,  Przygotowanie Pedagogiczne, Logopedia szkolna, Edukacja zintegrowana przedszkolna i wczesnoszkolna, Resocjalizacja i socjoterapia , Wczesne wspomaganie rozwoju, Studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną.

wykładowca-Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, NCDN Ekspert w Inowrocławiu,

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.