W proces oddziaływania psychologicznego u dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie psychologa z dzieckiem czy nastolatkiem. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, proponowana jest najbardziej odpowiednia forma pomocy.

Formy pomocy dla dzieci (od 5 r.ż.) i młodzieży:

• konsultacje i poradnictwo psychologiczne
• diagnoza i terapia psychologiczna 
• profilaktyka, psychoedukacja
• terapia rodzinna
• trening umiejętności społecznych
• biofeedback i inne techniki relaksacyjne

Cele oddziaływania psychologicznego:

• diagnoza ogólnego rozwoju dziecka
• zajęcia terapeutyczne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży
• diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń emocjonalnych (lęk, fobia szkolna, mutyzm wybiórczy, depresja, PTSD, OCD)
• diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń zachowania (zachowania opozycyjno- buntownicze, ADHD)
• trudności związane z relacjami społecznymi (w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej)
• zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
• interwencja kryzysowa w sytuacjach nagłych, niespodziewanych i trudnych dla dziecka
• pomoc psychologiczna i psychoedukacja dla rodzin oraz opiekunów
• poradnictwo zawodowe

020