W zależności od zgłaszanego problemu zostanie Państwu zaproponowana najkorzystniejsza w tej sytuacji forma pomocy psychologicznej i cel oddziaływania psychologicznego:


Formy pomocy:

• konsultacje i poradnictwo psychologiczne
• diagnoza i terapia psychologiczna
• konsultacje i terapia par/małżeństw/rodzin
• profilaktyka, psychoedukacja
• biofeedback i inne techniki relaksacyjne

Cele oddziaływania psychologicznego:

• diagnostyka i leczenie zaburzeń spowodowanych zakłóceniami w życiu psychicznym
• przynoszenie ulgi w chorobach somatycznych (psychokardiologia, psychoonkologia)
• wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego dorosłych
• diagnostyka funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, językowych, wzrokowo-przestrzennych i wykonawczych), w celu wykrycia objawów procesów otępiennych i innych zaburzeń w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego
• wsparcie i rehabilitacja psychologiczna (standardowa i komputerowa terapia neuropsychologiczna) dla osób –  po zawałach / udarach i urazach mózgu, chorych na Ch. Alzheimera, Ch. Parkinsona i inne choroby neurodegeneracyjne
• diagnoza i terapia psychologiczna zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja, PTSD, OCD)
• wsparcie i interwencja w sytuacji kryzysu (proces żałoby, rozwód, nagły wypadek, wypalenie zawodowe, mobbing, przemoc)
• wydanie specjalistycznych opinii i zaświadczeń dla potrzeb organów orzeczniczych, sądowych i odszkodowawczych (po wypadkach, przed operacjami, dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności, ZUS, KRUS, dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne, itp.)

004 biofeedback