Badanie psychologiczne obejmuje ocenę sprawności intelektualnej, osobowości - z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Na badanie proszę przynieść:
• dowód osobisty
• skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane przez policję, pracodawcę lub lekarza)
• osoby z wadami wzroku – okulary
• dane do wystawienia rachunku – w przypadku skierowania wydanego przez pracodawcę

Orzeczenie wydawane jest osobiście osobie badanej, w terminie ustalonym indywidualnie podczas badania.


1. Badania psychologiczne osób ubiegających się  lub posiadających pozwolenie na broń do celów:


• ochrony osobistej
• łowieckich
• sportowych
• kolekcjonerskich
• pamiątkowych
• szkoleniowych
• realizacji rekonstrukcji historycznych


2. Badania psychologiczne wykonywane przez uprawnionego psychologa wskazanego w ustawach dla :


• sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, kuratorów i komorników sądowych
• strażników miejskich i gminnych
• osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
• osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
• osób posiadających prawo lub ubiegających się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami dla wojska lub policji
• osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
• osób ubiegających się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
• członków Ochotniczej Straży Pożarnej
• pracowników Służby Leśnej
• inspektorów transportu drogowego

 025