Koronawirus atakuje nie tylko płuca-oddziałuje na wiele narządów, a najbardziej podstępnie na funkcjonowanie mózgu. Coraz częściej z badań naukowych wyłania się obraz cichej pandemii zaburzeń psychicznych. Doniesienia naukowe podkreślają, że skutkiem COVID-19 staje się zwiększona ilość pacjentów skarżących się na przewlekły stres, zaburzenia lękowe i depresję. Wielu ozdrowieńców cierpi na problemy neurologiczne, w tym problemy z pamięcią i koncentracją.

Prof. Natalie C. Tronson z University of Michigan uważa, że zaburzenia poznawcze mogą być spowodowane bezpośrednią infekcją tkanki mózgowej przez SARS-CoV-2.  Jest również coraz więcej dowodów naukowych wskazujących, że sama reakcja układu odpornościowego może doprowadzić do zapalenia, które również uszkadza mózg i nerwy.

Naukowcy z Imperial College w Londynie wykazali, że u wielu pacjentów, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, przez wiele jeszcze miesięcy utrzymują się znaczne deficyty poznawcze. Badacze w swoim raporcie podkreślają, że chroniczne konsekwencje poznawcze dotyczą nie tylko tych osób, które przechodziły chorobę ciężko, ale również tych, które nie zgłaszały objawów. Z kolei z badania przeprowadzonego przez francuskich lekarzy wynika, że podczas konsultacji neurologicznych u 84 % chorych na COVID-19 pacjentów oddziałów intensywnej terapii stwierdzono zaburzenia poznawcze, a 15 % tych, którzy opuścili intensywną terapię miało wciąż deficyty tzw. zespołu zaburzeń wykonawczych, w tym problemy z koncentracją, podejmowaniem decyzji i kontrolą swojego zachowania.

Amerykański neurolog dr Majid Fotuhi razem z lekarzami z Johns Hopkins Medicine postulują, że konieczne jest monitorowanie pacjentów po  wyzdrowieniu z COVID-19 w dłuższym czasie, ponieważ u znacznej części z nich może dojść do istotnego pogorszenia zdolności poznawczych, w tym szczególnie problemów z koncentracją i uwagą, a nawet może w przyszłości rozwinąć się otępienie i choroby neurodegeneracyjne (Ch. Alzheimera, CH. Parkinsona).

Zwraca się uwagę, żeby osoby, które wracają do zdrowia po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2  regularnie ćwiczyły, stosowały zdrową dietę, ograniczały ekspozycję na stres i nauczyły się technik relaksacyjnych oraz dbały o higienę snu. Kluczowe zaś dla powrotu sprawności poznawczej są specjalistyczne treningi funkcji poznawczych, poprzedzone diagnostyką neuropsychologiczną wykonaną przez doświadczonego psychologa klinicznego.

mgr Renata Buczyńska

www.buczynska.eu

#COVID19
#pandemia